TEG

Teg je nevyrovnaný, problémový pes, který byl odsouzený k utracení. Má problémy z nedostatečné socializace, absence jakékoli výchovy v raném stádiu vývoje a z dlouhodobého pobytu v nesrozumitelném prostředí.  

Naštěstí to chovatelce nebylo lhostejné, z původního prostředí si Tega odvezla a u nás našel někoho, kdo si plně uvědomuje jeho potřeby a je schopný se podle toho chovat. Dostává se mu srozumitelného prostředí a stálého, vhodně vedeného tréninku. 

Teg se narodil v chovatelské stanici a v 10 týdnech odešel ke svým novým majitelům. Bylo to fajn štěně, spíš klidnější, žádný rabiák. S majiteli byla majitelka chovné stanice celou dobu v kontaktu, v cca 7 měsících Tegova věku jej navštívila. Celou dobu se maximálně snažila jim radit ve věci výchovy a výcviku, doporučila jim trenéra- toho navštívili 1x. Myslím, že to bylo taky to jediné, co pro spokojené a bezproblémové soužití se svým psem udělali, Dál je zbytečné to komentovat. Teg se k majitelce stanice vrátil ve svém cca roce a půl. Po několika měsících ho musela umístit k nám, protože už to prostě dál nešlo.  A už tu s námi zůstal :)